fbpx

ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
BAŞLICA AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ

Çevreye olan sorumluluğumuzu; çevremizi korumak ve muhafaza etmek için kanuni gerekliliklere uyarak, çevre sağlığı için belirleyeceğimiz amaç ve hedeflere ulaşarak, faaliyetlerimiz sonucunda ortaya çıkan çevresel etkilerin azaltılmasını sağlayarak ve çevre bilincinin yayılması için gayret göstererek yerine getireceğiz. Ekolojik dengeye katkıda bulunabilmek ve gelecek nesillere temiz ve yeterli kaynaklar sunabilmek için bir çevre politikası oluşturduk. Çevre politikamızın temeli, işimizde en iyi hizmeti sunarken, faaliyetlerimizin olumsuz olabilecek her türlü çevresel etkisini en az seviyeye indirmektir.

Amacımız, gelecek nesillere kaynakları yeterli olan temiz bir dünya bırakmaya yardımcı olmaktır. Doğal kaynak kullanımını azaltarak çevreye verilen zararları en aza indiren ve oluşabilecek riskleri azaltmayı amaçlayan bir çevre koruma anlayışı taşıyoruz.

Bu yüzden politikamız;

 • Ülkemizdeki çevre mevzuatına uymak ve güncelliğini sağlamak,
 • Emanet aldığımız çevreyi temiz ve sağlıklı olarak teslim etmek,
 • Sürdürülebilir yaşam için yaşanabilir bir dünyayı gelecek nesillere bırakmak,
 • Başlattığımız çevrecilik hareketi ile sadece LENTOSAN bireylerini değil, müşterilerimizi, tüm çevre işletmeleri ve çalışanlarını etkilemek,
 • Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışanlarımızı bilinçlendirerek katılımlarını sağlamak,
 • Doğa ile uyumlu yaşamak, havayı, suyu, doğal yaşamı korumak,
 • Yeşili korumak ve çoğaltmak,
 • Bilinçli bir tüketici olmak, gereksiz tüketimleri ve israfları önlemek, doğanın korunmasına katkıda bulunmak,
 • Çevreye olan etkilerimizin azaltılması ve enerjinin verimli kullanılması için gerekli insan kaynağı, teknoloji ve finansal kaynakları sağlamak,
 • Atıkları minimuma indirmek, kirliliği kaynağında önlemek, enerjiyi verimli kullanmak ve faaliyetlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak,
 • Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemek ve bunları azaltmak,
 • İş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde oluşabilecek acil durum risklerini azaltarak, sağlık, güvenlik ve çevre bütünlüğünü oluşturmaktır.

Yukarıdaki taahhütlerimiz doğrultusunda başlıca amaç ve hedeflerimiz;

Hava ve su kirliliğini, sızıntı ve dökülmeleri ve gürültüyü mümkün olduğu kadar azaltmak ve önlemek, Ambalaj kullanımını azaltmak, ambalajların geri dönüşümlü olmalarını sağlamak ve tekrar kullanmak,

Enerji ve malzemenin verimli kullanılmasını sağlamak ve enerji performansımızı sürekli geliştirmek,

Gelecekte üretilecek yeni ürünler veya geliştirilecek yeni prosesler ve faaliyetlerle ilgili Çevre Etkenlerini kontrol altında tutmak ve minimize etmek, enerji verimli teknoloji ve uygulamaları tercih etmek,

Enerjinin verimli kullanımı için enerji verimliliği projeleri yapmak ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını arttıracak faaliyetlerde bulunmak,

Üretimde ve tüm süreçlerimizde enerji verimli ürün ve hizmetlerin teminini yapmaktır. Bu kapsamda öncelikle T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan kanun ve yönetmeliklere bağlı kalınmakta, etkin bir atık yönetimi uygulanması plânlanmakta ve personel bilinçlendirilmektedir.

 

SİZİ ARAYALIM

veya formu doldurun
Size en kısa sürede geri dönüş yapalım projenize uygun teklifi birlikte oluşturalım.

Güvendesiniz
bilgileriniz asla paylaşılmaz.


TOP
Fiyat Alın